Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. netto, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. netto.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Wniosek o 500 plus można złożyć w gminie, w której mieszkamy, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

„Rodzina 500+” on-line przez bakowość elektroniczną

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Plus Bank SA,  Raiffeisen Bank Polska SA,  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

 

 bank

Banki, przez które można wysłać: wniosek 500+ oraz  przez który Bank można założyć Profil Zaufany:

Lp.

Banki:

skrót

300+  (SDS)

500+ (SW)

Profil Zaufany (PZ)

1

Alior Bank S.A.

ALB 

Tak

Tak

nie dotyczy

2

Bank PKO BP

PKO 

Tak

Tak

Tak

3

Bank PKO BP / Inteligo

PKO 

Tak

Tak

Tak

4

Bank Pocztowy S.A.

POC 

Tak

Tak

nie dotyczy

5

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

BPS 

Tak

Tak

nie dotyczy

6

Bank Zachodni WBK S.A

WBK 

nie dotyczy

Tak

Tak

7

BGŻ BNP  Paribas S.A

BNP

Tak- od sierpnia 2018

Tak

nie dotyczy

8

Credit Agricole Bank  Polska S.A.

CRE

Tak

Tak

nie dotyczy

9

Euro Bank S.A.

EUR 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

10

Getin Noble Bank S.A.

GET

Tak

Tak

nie dotyczy

11

ING Bank Śląs ki S.A.

ING 

Tak

Tak

Tak

12

mBank S.A.

MBK 

Tak

Tak

Tak

13

Millennium S.A

MIL 

Tak

Tak

Tak

14

Nest Bank S.A.

FMB 

Tak

Tak

nie dotyczy

15

PEKAO S.A.

PEO 

Tak

Tak

Tak

16

PLUS BANK S.A.

PLU

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

17

Raiffeisen Bank Polska S.A.

RAI 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

18

SGB-Bank S.A.

SGB 

Tak

Tak

nie dotyczy

19

ZUS

ZUS 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

20

Envelo

 

nie dotyczy

nie dotyczy

Tak

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku.  Nie będzie on weryfikował danych, ani  prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

 Wejdź na stronę banku i  dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej.  

„Rodzina 500+ ” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl

Emp@tia to nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. System umożliwia  składanie wniosków przez internet m.in. o: przyznanie pomocy społecznej, zasiłek rodzinny i dodatki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny. Dzięki Emp@tii z Emp@tii złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze bez wychodzenia z domu.

empatia_logo.jpg

Pobierz informator i dowiedz się, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500+” przez stronę empatia.mrpips.gov.pl

Do pobrania:

Informator - jak złożyć wniosek o „Rodzina 500+” przez stronę empatia.mrpips.gov.pl (1.8 MB)

„Rodzina 500 plus” on-line przez obywatel.gov.pl

Pobierz informator i dowiedz się, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” poprzez obywatel.gov.pl

Do pobrania:

Informator - jak złożyć wniosek o „Rodzina 500+” on-line przez obywatel.gov.pl (152.7 KB)

„Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwi złożenie wniosku elektronicznego o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku.

pue_zus.jpg

Pobierz informator i dowiedz się, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” poprzez PUE ZUS.

Do pobrania:

Informator - jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS (815.5 KB)

 

500p

Świadczenia Wychowawcze

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 500+ na okres tj. od 1 października 2019r. do 30 września 2020r. będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2019r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP od dnia 1 sierpnia 2019r. w miejscach do tego przeznaczonych (tj. UM, MGOPS, PCPR itd)

 

Program „Rodzina 500 +”

1. Świadczenie 500 plusotrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18r.ż. .
3. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.

9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

10. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:

• oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,

• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

 12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.

13. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.

14. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.

15. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

16. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie

18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

19. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.

20. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.