Świadczenia 500 plus

Wnioski w sprawie 500+ na okres tj. od 1 października 2019r. do 30 września 2020r. będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2019r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP od dnia 1 sierpnia 2019r. w miejscach do tego przeznaczonych (tj. UM, MGOPS, PCPR itd)

 

  pdfWniosek 500+

 

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o 500 plus na pierwsze lub jedyne dziecko:

pdfZSW-01

pdfZSW-3

Program "500 PLUS"

Świadczenie 500 plus przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. netto, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. netto.

Świadczenie 500 plus przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

 

500p